Skoleliv

Skoleliv

Skoleliv

På Studie 10 ved vi det er vigtigt, at du får et boost i de obligatoriske fag. Derfor har du hver uge 7 dansktimer, 5 matematiktimer og 4 engelsktimer. Du har også to fordybelsestimer, hvor du kan få hjælp til at klare hjemmeopgaverne. Herudover har du en fællestime, hvor emnerne er forskellige men altid spændende. Du har også mulighed for at vælge tysk og fysik/kemi.

I alt skal du have 28 lektioner om ugen, så der er også plads til en række spændende valgfag.
Du kan læse meget mere i brochuren, som du kan hente nederst i venstre side.
I april måned skal du til samtale med en af lærerne på Studie 10. De hjælper dig med alt det praktiske omkring valgfag, tilbudsfag og alle de andre spørgsmål du har.

GYM 10

Hvis du tænker på at starte på en gymnasial ungdomsuddannelse efter 10. klasse, har du mulighed for at komme i tre ugers ekstra brobygning, hvor du oplever hverdagen som gymnasieelev. Du kan vælge mellem alle de gymnasiale retninger, og efterfølgende deltager du i den obligatoriske brobygning for at blive helt afklaret i dit valg.

EUD 10

EUD 10 er et nyt tiltag fra skoleåret 2015/2016. Det er et målrettet tilbud til de elever, der ikke opfylder adgangskravene til en erhvervsuddannelse eller er usikre på, om en erhvervsuddannelse er det er det rette valg. Læs mere om EUD 10 her.